top
 
  Paintings by  
    JESPER PALM
   

front | works 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 -
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 | text | cv | books | Press | contact

   
 
 

Peter Michael Hornung,
Kunstredaktør på Politiken skriver:

Der er næsten ingen grænser for, hvad vi kan se i den verden, som er tilgængelig for vores sanser, og som vi med et flot ord kalder for virkeligheden. Men samtidig må vi anerkende, at naturlovene alligevel sætter grænser for, hvad der kan ske samtidig og på det samme sted. Dvs. noget er stadig umuligt, og skal det gøres muligt, må vi forestille os det. Med andre ord: fantasien har stadig sit domæne. For der er stadig ting, der kun kan finde sted, hvis man skildrer dem i ord eller konkretiserer dem som billeder.

I sine seneste malerier har Jesper Palm stillet sig den opgave at skabe forestillinger, som kun er til stede i en særlig form for uvirkelighed, som han selv bygger op af fragmenter fra den verden, vi kender. Fragmenterne - og detaljerne - er realistiske nok, hvis man ser dem hver for sig. Det er i kombinationen af disse udvalgte dele, at det uvirkelige træder i karakter.

Et sådant billede kan være et naturligt hjemsted for kontraster, modsætninger og oplevelser, som man slet ikke møder i den natur, der ligger uden for maleriet. Kun en kunstners fantasi kan skabe betingelserne for disse møder, og Jesper Palm har givet sin fantasi vide tøjler. Med ham som kaptajn kan vi sejle langt ind i hvilket som helst landskab og lægge for anker ved netop den skyskraber, der passer os bedst. Og intet af det, som vi lægger mærke til i dette fantasiland, vil være usandsynligt eller forkert, så længe vi holder os inden for den ramme, som kunstneren har bredt ud for os.

;